Valoracions de Compromís per Torrent de l’Informe d’Intervenció 2009-2014 del Pla de Sanejament 2009-2015

Informe d’Intervenció: 07 INFORMES SOBRE PLA SANEJAMENT ECONÒMIC FINANCER

VALORACIONS DE COMPROMÍS PER TORRENT

En aquest Ajuntament de Torrent per a analitzar les polítiques i la gestió aplicades als darrers anys cal tindre una certa memòria històrica del que ha passat.

Aquesta visió, des del punt de vista de la gestió econòmica i financera, ens la donen els informes d’intervenció dels anys 2009 al 2014 referits a l’aplicació del Pla Econòmic Financer aprovat per l’Ajuntament el 30/06/2009.

L’Ajuntament de Torrent, governat en aquell moment pel Partido Popular va acollir-se a un mecanisme de pagament pel qual va obtindre 7.000.000€ a pagar en 6 anys, dels quals el primer era de carència.

Cal dir que el dia que es va dur al Ple de Torrent l’aprovació d’aquest Pla des del grup municipal, que en aquell moment era del Bloc, es va presentar una esmena en la que sol·licitava la creació d’una Comissió de Seguiment formada pels tècnics municipals més representants de tots els grups municipals perquè es fiscalitzara i inspeccionara l’aplicació d’aquest Pla; tot allò amb la intenció de descobrir desviacions al Pla o riscos que pogueren incomplir-lo.

Aquesta petició d’una Comissió de Seguiment del Pla de Sanejament presentada pel Bloc (hui Compromís) va ser rebutjada per la majoria absoluta del Partido Popular, amb les conseqüències que ara es posaran de manifest any rere any.

Recordem a més a més que el Pla prohibia fer inversions mentres estiguera vigent.

Anem per tant a analitzar any per any els diferents informes d’Intervenció:

– Any 2009, primer del Pla de Sanejament: Romanent Negatiu de Tresoreria de 5 milions d’euros, tot i haver ingressat els 7 milions pel préstec que havien originat l’esmentat Pla. Mentrestant l’Ajuntament de Torrent, governat per Maria José Catalá gastava 1.648.375€ en festes, aquesta dada està arreplegada en la liquidació final del pressupost de 2009.

– Any 2010, segon del Pla de Sanejament: Romanent Negatiu de Tresoreria de 6.358.786 euros. Mentrestant l’Ajuntament de Torrent, continuava governat per Maria José Catalá i gastava 1.107.591€ en festes, aquesta dada està contemplada en la liquidació final del 2010.

– Any 2011, tercer del Pla de Sanejament: Romanent Negatiu de Tresoreria de 5.359.673 euros. Mentrestant Maria José Catalá continuava gastant 1.162.761€ en festes, dada que hi figura en la liquidació final del 2011.

– Any 2012, quart del Pla de Sanejament i primer de govern d’Amparo Folgado: El Romanent és positiu per primera vegada, però com bé indica la Interventora es pel fet que l’Ajuntament es va acollir a un nou mecanisme de pagament pel qual va obtindre més de 12 milions d’euros, perquè si es descompta aquest efecte distorsionador el Romanent haguera mostrat un resultat negatiu paregut al d’anys anteriors, és a dir uns 5 milions negatius. Que va gastar en festes l’Ajuntament eixe any: 795.467€.

Per no extendre’ns més dir que a l’any 2013 es donen uns resultats semblants al del 2012, i només al 2014 és el primer any amb un Romanent real de Tresoreria que la Intervenció qualifica com a molt discret.

Falta finalment que la Intervenció remeta la informació corresponent a 2015, any final del Pla que no està analitzat en aquest informe.

Demanem des de Compromís que la Intervenció Municipal compte amb tots els recursos necessaris, tal i com demana en aquest informe, perquè en entenem que la fiscalització i el control de les finances municipals és fonamental sinó volem que en aquest Ajuntament tornen a reproduir-se els fets que hem posat de manifest.

Arxivat en: Documents, Economia i Ocupació, Municipal, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *