Compromís demanarà un informe sobre l’impacte en els preus de mercat de les 9.036 vivendes projectades al PGOU més la duplicació del sòl industrial

Pau Alabajos: “Segons la recent sentència del Constitucional, les plusvàlues municipals ja no es pagaran si hi ha pèrdues en la venda dels immobles”.

El grup municipal de Compromís, mitjançant el seu portaveu Pau Alabajos, sol·licitarà de les àrees d’econòmia i urbanisme de l’Ajuntament un informe sobre l’impacte en els preus de mercat dels 9.036 habitatges projectats fins a l’any 2025, més la duplicació prevista de sòl industrial, contemplats al nou PGOU de Torrent, així com la seua corresponent implicació en els ingressos per les plusvàlues municipals.

El motiu de la petició d’aquest informe està fonamentat en la sentència del Tribunal Constitucional d’11 de maig d’enguany per la qual s’anul·la l’impost de la plusvàlua municipal en aquelles transmissions en què es produïsquen pèrdues. Alabajos ha posat com a exemple l’avanprojecte de pressupostos del 2017, on hi ha previstos 4’2 milions d’euros de recaptació per aquest concepte.

Amb el volum de construcció d’habitatges i polígons industrials previstos al nou PGOU, és evident que els preus cauran, donat que el mercat no ha adsorbit l’empatx de la bombolla immobiliària. “El que no sabem és la quantificació d’aquesta caiguda, si es construïra tot eixe parc de noves vivendes i naus industrials, recordant que, per exemple, al Polígon del Mas del Jutge encara hi ha desenes de parcel·les i naus buides, i al Parc Central l’ocupació apenes supera el 60%”, ha explicat Alabajos.

Des de Compromís es demana prudència als nous Plans Urbanístics davant de la situació impositiva creada per la sentència del Constitucional, donat que creixements descontrolats com els que s’han planificat a Torrent incrementaran les pèrdues per transmissions patrimonials i conseqüentment minvaran els ingressos per l’Impost de la Plusvàlua. “No es pot jugar a dues baralles en matèria d’economia municipal”, -ha explicat Alabajos-: “s’ha d’optar pel model corresponent sabent les implicacions i no planificar de manera irresponsable, com sembla que està fent el senyor Ros i el seu responsable d’economia, Andrés Campos”.

Compromís per Torrent solicitará un informe sobre el impacto en los precios de mercado de las 9036 viviendas proyectadas al PGOU más la duplicación del suelo industrial

Pau Alabajos: “Según la reciente sentencia del Constitucional las plusvalías municipales ya no se pagarán si hay pérdidas en la venta de los inmuebles”.

El grupo municipal de Compromís, mediante su portavoz Pau Alabajos, solicitará, a las áreas de económía y urbanismo del Ayuntamiento, un informe sobre el impacto en los precios de mercado de los 9036 viviendas proyectadas hasta el año 2025, más la duplicación prevista de suelo industrial, contemplados en el nuevo PGOU de Torrent, así como su correspondiente implicación en los ingresos por las plusvalías municipales.

El motivo de la petición de este informe está fundamentado en la sentencia del Tribunal Constitucional, de 11 de mayo de este año, por la que se anula el impuesto de la plusvalía municipal en aquellas transmisiones en las que se produzcan pérdidas. Alabajos ha puesto como ejemplo el anteproyecto de presupuestos de 2017, donde hay previstos 4’2 millones de euros de recaudación por este concepto.

Con el volumen de construcción de viviendas y polígonos industriales previstos en el nuevo PGOU es evidente que los precios caerán, dado que el mercado no ha absorbido el empacho de la burbuja inmobiliaria: “Lo que no sabemos es la cuantificación de esta caída si se construye todo ese parque de nuevas viviendas y naves industriales, recordando que por ejemplo en el Polígono del Mas del Jutge aún hay decenas de parcelas y naves vacías, y en el Parc Central la ocupación apenas supera el 60%”, ha explicado Alabajos.

Desde Compromís se pide prudencia en los nuevos Planes Urbanísticos ante la situación impositiva creada por la sentencia del Constitucional, dado que crecimientos descontrolados como los que se han planificado en Torrent incrementarán las pérdidas por transmisiones patrimoniales y consecuentemente menguarán los ingresos por el Impuesto de la Plusvalía: “No se puede jugar a dos barajas en materia de economía municipal”, ha explicado Alabajos, “se debe optar por el modelo correspondiente sabiendo las implicaciones y no planificar de manera irresponsable, como parece que está haciendo el señor Ros y su responsable de economía Andrés Campos”.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *